OBJEKTIF PENUBUHAN

1. Mengumpul bekas-bekas peserta MFLS bagi tujuan meningkatkan nilai tambah kemahiran mereka dalam berpersatuan.
2. Menggalakkan program-program di peringkat komuniti bagi memberi sumbangan secara langsung kepada masyarakat
3. Melaksanakan khidmat sukarela seperti terlibat kerja-kerja kesukarelaan aktiviti masyarakat di hospital,rumah kebajikan, kawasan bencana, dan kemudahan-
    kemudahan awam lain yang bersesesuaian

Kadar pengguna: 5 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktif