HALA TUJU ALUMNI

Pertubuhan ini akan menjadi pertubuhan berdaftar yang akan memberi manfaat kepada bekas-bekas peserta program MFLS bermula dari Kohort pertama pada tahun 2019 yang bermula pada 1 April 2019 yang lalu. Pertubuhan ini mempunyai Jawatankuasa di peringkat kebangsaan dan mempunyai wakil di setiap negeri dan beberapa daerah yang terpilih. Sehingga kini proses penubuhan Pertubuhan Belia Alumni MFLS ini masih berjalan dan perancangan berkaitan aktiviti dan hala tuju dibuat serentak.

Kadar pengguna: 5 / 5

bintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktifbintang aktif