Sekolah pemimpin Masa haDapan Malaysia

MFLS merupakan sebuah program baharu yang dibentuk untuk melahirkan pemimpin belia yang boleh menyumbang sebagai rakan strategik dalam pembangunan negara serta berkeupayaan berperanan di peringkat antarabangsa disamping membentuk generasi belia yang lebih berwawasan dan tinggi nilai jati diri.

Info Lanjut

LAGU RASMI Malaysia future leader school |sama-sama

MAJLIS PELANCARAN MFLS